Teljesítmény Nyilatkozatok

A magyar nyelvű Teljesítmény Nyilatkozatok a  Termékek menüpont alatt érhetők el, valamint letölthetők a BMI Grouphoz tartozó gyártók honlapjáról.

www.bmigroup.com

Az Icopal Kft., valamint a Bramac Kft. a megrendelt és kiszállított termékekhez a Teljesítménynyilatkozat az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) -az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről- és A BIZOTTSÁG 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. október 30.) -az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről- szerint biztosítja.

A 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a gyártókat, hogy az építési termékek forgalomba hozatalakor nyilatkozatot állítsanak ki a termék teljesítményéről, amennyiben az harmonizált szabvány által szabályozott építési termék, vagy megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek. A termékhez a teljesítménynyilatkozat egy példányát vagy nyomtatott, vagy elektronikus formában mellékelni kell.

A 157/2014/EU rendelet 1. cikke (1) bekezdés szerint:  A gazdasági szereplők a 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett teljesítménynyilatkozatot – a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve – weboldalon is közzétehetik, amennyiben a következő feltételek mindegyikét teljesítik:

a)       gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalma ne változzon, miután közzétették az adott weboldalon;

b)       gondoskodnak azon weboldal folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról, amelyen az építési termékekről kiállított teljesítménynyilatkozatokat közzétették, annak érdekében, hogy mind a weboldal, mind a teljesítménynyilatkozatok folyamatosan elérhetők legyenek az építési termékek vevői számára;

c)       gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozathoz az építési termékek vevői díjmentesen hozzáférhessenek az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján alkalmazandó egyéb időszak végéig;

d)       tájékoztatják az építési termékek vevőit mind a weboldal, mind az építési termékekről kiállított és a szóban forgó weboldalon elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok elérési módjáról.

Az Icopal Kft., valamint a Bramac Kft. által Magyarországon gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozóan a fentiek szerint jár el, a termékekre vonatkozó Teljesítménynyilatkozatok elérhetőségét a weblapon folyamatosan és díjmentesen biztosítja, a VILLAS Downloads / Teljesítmény nyilatkozatok menüpontban.

A 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint a címzett kérésére rendelkezésére kell bocsátani a teljesítménynyilatkozat papírra nyomtatott példányát, ezért kérjük, hogy ilyen igényüket a termék megrendelésekor írásban jelezzék a Megrendelő lapon!

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól) 5. §-a alapján a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.

A Bramac Kft. a fentiek alapján, - összhangban az EU-előírásokban megfogalmazott takarékossági szempontokkal, - az általa forgalmazott termékek Teljesítmény nyilatkozatát 2014. április. 1.-től csak abban az esetben mellékeli papírra nyomtatott formában a kiszállított termékekhez, amennyiben ezt a megrendelőlapon írásban, előre jelezték.

    A felhasználói élmény fokozásáért weboldalunk cookie-kat használ. A megadott információkat az adatvédelmi szabályzatba foglaltak szerint kezeljük.