Teljesítmény Nyilatkozatok

A magyar nyelvű Teljesítmény Nyilatkozatok a  Termékek menüpont alatt érhetők el, valamint letölthetők az Icopal Csoporthoz (Icopal Group) tartozó gyártók honlapjáról az alábbiak szerint.

Az Icopal Kft. a megrendelt és kiszállított termékekhez a Teljesítménynyilatkozat az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) -az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről- és A BIZOTTSÁG 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. október 30.) -az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről- szerint biztosítja.

A 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a gyártókat, hogy az építési termékek forgalomba hozatalakor nyilatkozatot állítsanak ki a termék teljesítményéről, amennyiben az harmonizált szabvány által szabályozott építési termék, vagy megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek. A termékhez a teljesítménynyilatkozat egy példányát vagy nyomtatott, vagy elektronikus formában mellékelni kell.

A 157/2014/EU rendelet 1. cikke (1) bekezdés szerint:  A gazdasági szereplők a 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett teljesítménynyilatkozatot – a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve – weboldalon is közzétehetik, amennyiben a következő feltételek mindegyikét teljesítik:

a)       gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalma ne változzon, miután közzétették az adott weboldalon;

b)       gondoskodnak azon weboldal folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról, amelyen az építési termékekről kiállított teljesítménynyilatkozatokat közzétették, annak érdekében, hogy mind a weboldal, mind a teljesítménynyilatkozatok folyamatosan elérhetők legyenek az építési termékek vevői számára;

c)       gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozathoz az építési termékek vevői díjmentesen hozzáférhessenek az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján alkalmazandó egyéb időszak végéig;

d)       tájékoztatják az építési termékek vevőit mind a weboldal, mind az építési termékekről kiállított és a szóban forgó weboldalon elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok elérési módjáról.

 

Az Icopal Kft. által Magyarországon gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozóan a fentiek szerint jár el, a termékekre vonatkozó Teljesítménynyilatkozatok elérhetőségét a weblapon folyamatosan és díjmentesen biztosítja, a VILLAS Downloads / Teljesítmény nyilatkozatok menüpontban.

 

Az Icopal Kft. által forgalmazott, az EU más országában gyártott termékekre vonatkozó Teljesítménynyilatkozatok elérhetőségét a 305/2011/EU rendelet alapján a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani, annak az országnak a nyelvén, ahol az általa gyártott termék forgalomba kerül.

 

Tekintettel arra, hogy a külföldi gyártók honlapja az adott ország nyelvén íródott, az Icopal Kft., mint a termékek forgalmazója, ezúton ad tájékoztatást a külföldön gyártott termékek magyar nyelvű Teljesítménynyilatkozatának elérhetőségéről:

 

Az Ausztriában gyártott termékek Teljesítménynyilatkozata a weblapunkon érhető el a Termékek oldalon, a termékek mellett található ikonra kattintva.

 

A Szlovákiában gyártott termékek Teljesítménynyilatkozata a

http://icopal.sk

weblapon érhető el a következő módon.

Kattintson a középső kék mező második sorában található, Vyhlásenie o parametroch (Dop) szövegre! Ekkor megnyílik a

http://www.icopal.sk/index.php?page=vyhlasenie-o-parametroch

című oldal, melyen abc-sorrendben felsorolva megtalálhatók a Szlovákiában gyártott termékek.

A kiválasztott termék aktuális Teljesítménynyilatkozatának letöltéséhez a termék mellett, jobboldalt feltüntetett szám szükséges, ezért ezt ki kell jelölni, és a Ctrl+C gombok megnyomásával a vágólapra helyezni (másolatot készíteni).

Ezt követően a címsor alatti kék, Prejst’ na stránku >> gombra kell kattintani. Ekkor megnyílik az ICOPAL Csoport nemzetközi adatbázisának nyitóoldala, melyen a nyelvet lehet kiválasztani.

Kattintson a magyar zászló melletti Hungarian gombra! Ekkor megjelenik egy kitöltetlen űrlap, a szürke színű, bal felső mezőben a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT felirattal.

Másolja be a 2. pont szerint vágólapra másolt számot a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT feliratot magába foglaló szürke mező alatt (az ENTER gomb felett) lévő üres, fehér mezőbe.

Kattintson az ENTER gombra. Ekkor megjelenik a kódszámmal jelölt termékre vonatkozó Teljesítménynyilatkozat.

A Teljesítménynyilatkozat az oldal legalján kék színnel megjelenő, aláhúzott terméknévre kattintva PDF formátumban letölthető.

Másik Teljesítménynyilatkozat megtekintéséhez, és letöltéséhez előbb az EXIT gombbal ki kell lépni a megtekintett dokumentumból, majd az itt leírt folyamatot megismételni.

 

A Lengyelországban gyártott termékek Teljesítménynyilatkozata a

http://icopal.pl

weblapon érhető el a következő módon.

Kattintson a középső kék mező második sorában található,

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)

szövegre! Ekkor megnyílik a

http://www.icopal.pl/index.php?page=dokumentacja-dop

című oldal, melyen abc-sorrendben felsorolva megtalálhatók a Lengyelországban gyártott termékek.

A kiválasztott termék aktuális Teljesítménynyilatkozatának letöltéséhez a termék mellett, jobboldalt feltüntetett szám szükséges, ezért ezt ki kell jelölni, és a Ctrl+C gombok megnyomásával a vágólapra helyezni (másolatot készíteni).

Ezt követően a címsor alatti kék, Prejdż do strony >> gombra kell kattintani (a két gomb közül a felsőre). Ekkor megnyílik az ICOPAL Csoport nemzetközi adatbázisának nyitóoldala, melyen a nyelvet lehet kiválasztani.

Kattintson a magyar zászló melletti Hungarian gombra! Ekkor megjelenik egy kitöltetlen űrlap, a szürke színű, bal felső mezőben a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT felirattal.

Másolja be a 2. pont szerint vágólapra másolt számot a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT feliratot magába foglaló szürke mező alatt (az ENTER gomb felett) lévő üres, fehér mezőbe.

Kattintson az ENTER gombra. Ekkor megjelenik a kódszámmal jelölt termékre vonatkozó Teljesítménynyilatkozat.

A Teljesítménynyilatkozat az oldal legalján kék színnel megjelenő, aláhúzott terméknévre kattintva PDF formátumban letölthető.

Másik Teljesítménynyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez előbb az EXIT gombbal ki kell lépni a megtekintett dokumentumból, majd az itt leírt folyamatot megismételni.

 

A Hollandiában, illetve Szlovákiában gyártott Monarplan termékek Teljesítménynyilatkozata a

http://www.icopal-synthetic.eu/

weblapon érhető el a következő módon.

Kattintson a jobboldali mezőben található, DOP gombra! Ekkor megnyílik a

http://www.icopal-synthetic.eu/download/dop.aspx

című oldal, melyen alul egy táblázatba megtalálhatók a Monarplan termékek.

A kiválasztott termék aktuális Teljesítménynyilatkozatának letöltéséhez a termék mellett, jobboldalt feltüntetett szám szükséges, ezért ezt ki kell jelölni, és a Ctrl+C gombok megnyomásával a vágólapra helyezni (másolatot készíteni). Ha egy termék mellett több szám található, az azt jelenti, hogy az adott termék Teljesítménynyilatkozata több, különböző szabványnak megfelelően is ki van adva (pl. más szám alatt található a talajnedvesség elleni szigetelésre vonatkozó szabvány, és más szám alatt a tetőszigetelésre vonatkozó szabvány alapján kiállított Teljesítménynyilatkozat).

Ezt követően a címsor alatti rubin színű

Icopal Synthetic Membranes DoP database

 

 

 

gombra kell kattintani. Ekkor megnyílik az ICOPAL Csoport nemzetközi adatbázisának nyitóoldala, melyen a nyelvet lehet kiválasztani.

Kattintson a magyar zászló melletti Hungarian gombra! Ekkor megjelenik egy kitöltetlen űrlap, a szürke színű, bal felső mezőben a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT felirattal.

Másolja be a 2. pont szerint vágólapra másolt számot a TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT feliratot magába foglaló szürke mező alatt (az ENTER gomb felett) lévő üres, fehér mezőbe.

Kattintson az ENTER gombra. Ekkor megjelenik a kódszámmal jelölt termékre vonatkozó Teljesítménynyilatkozat.

A Teljesítménynyilatkozat az oldal legalján kék színnel megjelenő, aláhúzott terméknévre kattintva PDF formátumban letölthető.

Másik Teljesítménynyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez előbb az EXIT gombbal ki kell lépni a megtekintett dokumentumból, majd az itt leírt folyamatot megismételni.

 

Azokhoz a termékekhez, melyekre a 305/2011/EU rendelet hatálybalépése előtt készült ÉME engedély áll rendelkezésünkre a Teljesítménynyilatkozat helyett az érvényes ÉME engedélyt bocsátjuk rendelkezésre, mivel a rendelet szerint ezek európai műszaki értékelésként alkalmazhatók.

 

Azokhoz a készleten lévő termékekhez, melyek a 305/2011/EU rendelet hatálybalépése, azaz 2013. július 1. előtt lettek Magyarországra szállítva a Teljesítménynyilatkozat helyett a korábban kiadott Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot bocsátjuk rendelkezésre, mely dokumentum a rajta feltüntetett érvényességi időig érvényben van.

 

A 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint a címzett kérésére rendelkezésére kell bocsátani a teljesítménynyilatkozat papírra nyomtatott példányát, ezért kérjük, hogy ilyen igényüket a termék megrendelésekor írásban jelezzék a Megrendelő lapon!

 

Az Icopal  Kft. a fentiek alapján, -összhangban az EU-előírásokban megfogalmazott takarékossági szempontokkal,- az általa forgalmazott termékek Teljesítmény nyilatkozatát 2014. április. 1.-től csak abban az esetben mellékeli papírra nyomtatott formában a kiszállított termékekhez, amennyiben ezt a Megrendelő lapon írásban, előre jelezték.

    A felhasználói élmény fokozásáért weboldalunk cookie-kat használ. A megadott információkat az adatvédelmi szabályzatba foglaltak szerint kezeljük.